วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

drphichai: การค้นพบใหม่เกี่ยวกับเหตุผล

drphichai: การค้นพบใหม่เกี่ยวกับเหตุผล: การค้นพบใหม่เกี่ยวกับเหตุผล พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต                 ปัจจุบันในแวดวงวิชาการมีสาขาวิชาหนึ่งซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักกัน...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น