วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สงครามสังคมฯ 8พย55
คลิปรายการย้อนหลัง สงครามสังคมฯ 8พย55ตอน..ประชาธิปไตยหลายชั้น โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์
ออกอากาศสดจาก ห้องกันเกรา fmtv กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

drphichai: การค้นพบใหม่เกี่ยวกับเหตุผล

drphichai: การค้นพบใหม่เกี่ยวกับเหตุผล: การค้นพบใหม่เกี่ยวกับเหตุผล พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต                 ปัจจุบันในแวดวงวิชาการมีสาขาวิชาหนึ่งซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักกัน...